ЗВІТ МПК ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ З ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Організація дистанційного навчання націлена допомогти ліцеїсту самостійно розібратися з тим, що він не знає і не вміє, продовжити формувати компетентності. Для цього ми використовуємо навчальні матеріали, які відмінні від тих, що використовуються за традиційного навчання, враховують вікову групу учнів, а також проблеми з інтернет-зв’язком у деяких ліцеїстів. Навчання будуємо через інтерактивні навчальні матеріали, які містять інструкції та навчальний контент, а саме: відеоролики, телеуроки, малюнки, схеми, опорні конспекти, матеріали підручника та інтернет-тексти, презентації.

Хімія – експериментальна наука, відтак в опорних конспектах, які вчителі надають ліцеїстам є посилання на відеодосліди, які учні повинні переглянути (вчителі О. Россоха, А. Шевченко)

У процесі виконання завдань здійснюється не проста перевірка знань на відтворення, а використовуються проблемні, творчі завдання. Прикладом може слугувати практична робота з біології-екології «Оцінка екологічного стану свого регіону», у процесі виконання якої ліцеїсти роблять аналіз екології місцевості, де вони проживають (вчитель С. Алісова).

Під час вивчення теми з біології-екології «Селекція та біотехнологія», з хімії «Хімія і прогрес людства» (вчителі С. Алісова, А. Шевченко) ліцеїсти отримали завдання скласти тестові запитання за зразком ЗНО, вказати у тестах правильну відповідь, використавши опорний конспект, підручник, додаткові джерела.

Виконання творчих робіт ми поєднуємо із застосуванням міжпредметних зв’язків (вчитель А. Шевченко), зокрема, з англійською мовою. Так, ліцеїстам було запропоновано скласти ессе на іноземній мові «Роль хімії у моєму житті».

Захист навчальних проектів на тему «Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації » є особливо актуальними в сучасних умовах загрози від COVID-19, де ліцеїсти детально розглядали роль карантину, вакцинації та інших засобів біологічного захисту (вчитель С. Алісова).

Для вирішення проблемних питань, які виникають у процесі навчання, створені чати для спілкування у Viber, використовується електронне листування, спілкування по телефону, у скайпі.
Велика увага приділяється плануванню роботи як вчителів так і ліцеїстів. У вчителя це: створення навчальних матеріалів на тиждень, моніторинг навчальних досягнень ліцеїстів по взводах, зворотній зв’язок з ліцеїстами, офіцерами та вихователями.
План роботи для ліцеїстів містить перш за все дату виконання завдання. Посилити мотивацію та заохотити працювати ліцеїстів може довготривала перспектива та гнучкий дедлайн. Тобто – ми виставляємо строки виконання, але потім додаємо час на доопрацювання, виконання додаткових завдань ліцеїстами з метою покращення оцінки. При вивченні матеріалу застосовуємо як синхронне навчання – даємо пояснення чи матеріал для контролю знань у строго визначений час для всіх учнів або асинхронне навчання – застосовуємо індивідуальний підхід до кожного ліцеїста, враховуючи його особисті технічні можливості щодо дистанційного навчання. У процесі дистанційного навчання на новий рівень виходить комунікація між вчителями, офіцерами, вихователями-методистами, ліцеїстами та їх батьками. Ефективна робота сприяє своєчасному і якісному виконанню навчальної програми учнями.
За підсумками дистанційного навчання на МПК хімії та біології найкращі результати показали ліцеїсти, які вчасно надсилали завдання, правильно і грамотно їх виконували, застосовували творчий підхід, показали уміння самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, спираючись на системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм:
з хімії – 11 клас: Карасьов, Курах, Філь (1/1), Галаган (1/2), Репік (2/1), Радченко (2/4), Герасименко(3/2), Залюбовський(3/4);
з хімії – 11 клас: Расніцька (4/1), Оришичева (4/1), Сергієнкова (4/1), Братиця (4/2), Аніщенко (4/3);
з біології-екології – 11 клас: Хомчук (1/1), Філь (1/1), Пасісніченко(1/4), Керціцький (2/1), Дісяк (2/2), Дикий (2/4), Лук’янчук /3/2), Галенко 3/3),
з біології-екології – 10 клас: Расніцька (4/1), Деревянко (6/4), Голяш, Куліш (6/1) .
Слід відмітити, що у процесі дистанційного навчання багато ліцеїстів, проявили старанність і наполегливість, надсилали хороші роботи, і це дало можливість отримати вищий бал з теми, ніж за традиційного навчання, де вони мали посередні успіхи. Назвемо деяких з них. З біології-екології це такі ліцеїсти як Гринюк(1/4), Варава (3/3), Ватченко (3/3); з хімії – Степанко (2/2), Козаченко(1/3), Кабалдін (3/2), Баранов (3/4) та інші.
Під час дистанційного навчання вчителі надають консультації ліцеїстам, які складають ЗНО з біології та хімії.

1. Завдання та відповіді на тест ЗНО з хімії 2019 року https://osvita.ua/test/training/5147/
2. ЗНО з хімії: особливості тесту 2020 року
https://osvita.ua/test/program_zno/945/
3. Програма ЗНО з хімії 2020 року
https://osvita.ua/test/program_zno/945/