ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ

10 клас

До уваги ліцеїстів 4, 5 роти та 4 взводу 6 роти! Завдання №3 з фізики

Завдання 3

 1. На адресу [email protected] надіслати виконання завдання 3 (підготовка до лабораторної роботи), обов’язково вказавши прізвище, ім’я рота, взвод. Виставлю оцінки.

Підготовка до лабораторної роботи №7

Вимірювання вологості повітря

 1. Дайте відповіді на запитання.
 • Що називають абсолютною вологістю повітря?
 • Що називають відносною вологістю повітря?
 • Яка будова психрометра?
 • Як визначити відносну та абсолютну вологість повітря за допомогою психрометра?
 • При якому значенні відносної вологості повітря покази обох термометрів психрометра будуть однаковими? Відповідь поясніть.
 • Що називають точкою роси?

 

 1. Розвяжіть задачі.

Дистанційне навчання з Фізики:
завдання на період карантину

Шановні ліцеїсти!

Інформаційний ресурс:

 1. Департамент освіти та науки Києва починає трансляцію відео уроків у прямому ефірі каналу «Київ»

Тривалість: 30 хвилин.

Дні: будні.

Час: 9:30, 11:30, 13:30.

 1. Для опанування програми та підготовки до ЗНО: відкриті уроки з фізики 10 — 11 кл на каналі YouTube.
 2. На основі платформи EdPro, ресурс Нова школа:

s://edpro.ua/blog/videouroky-dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv

Facebook – сторінка: Нова школа


11 клас

Завершується вивчення теми «Квантова фізика». Ліцеїсти готуються до контрольної роботи. Приклади розв’язування задач на явище фотоефекту , енергію та імпульс фотона.

 • h =6,63∙10-34Дж∙с     — стала Планка
 • c=3∙108м/с                — швидкість фотона

 

Задача 1.     Робота виходу електронів з Цезію дорівнює 1,97 еВ. Знайдіть кінетичну енергію фотоелектронів, якщо поверхня цезієвої пластини освітлюється світлом з довжиною хвилі 580 нм

Розв’язання

Дано:                          Рівняння Ейнштейна для фотоефекту:

Авих=1,97 еВ                           hν = Авихкін        з нього,

λ =580 нм                                Екін=   hν – Авих     знаходимо кінетичну енергію,

h  =6,63∙10-34Дж∙с                  ν =     (  коли визначимо частоту)

c =3∙108 м/с                             Екін =2,7∙10-20Дж

Екін-?

Відповідь: 2,7∙10-20Дж.

 

Задача 2.       Визначте довжину хвилі та імпульс фотона маса якого

∙10-36кг.

Розв’язання

Дано:

h  =6,63∙10-34Дж∙с          Імпульс фотона визначається за формулою:

c =3∙108м/с                     Р = mф ∙ c = 12∙10-26кг∙м/с

mф= 4∙10-36кг                   Довжину хвилі знайдемо з формули імпульс

Р-?  λ — ?                           фотона:  λ = = 550 нм.

 

Відповідь: 12∙10-26кг∙м/с; 550 нм

Задача 3.       Яка частота та маса фотону з енергією 3еВ.

Розв’язання.

 

Дано:                                  Масу фотона визначимо з формули енергії:

Е= mф ∙с2

Е=3еВ                                 mф =  Е / с 2 = 4,4∙10-36кг.

h  =6,63∙10-34Дж∙с              Частота визначається за формулою:

c=3∙108м/с                           ν =  =7,2 ∙1014 Гц

ν -?  mф -?

Відповідь:   4,4∙10-36кг, 7,2 ∙1014 Гц.

 

11 клас

Завдання Ресурс Період
1 Переписати конспект з теми «Квантові постулати Бора» Підручник, конспект до 21.03
2 Розв’язати задачі  зі збірника:

№1117, 1120, 1121

«Збірник задач з фізики»

А.П. Римкевич,

Харків — 2016

до 22.03