ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З ХІМІЇ

Завдання з хімії та біології

для самостійного опрацювання під час карантину

Тема 3 Гальванічний елемент

ЗАВДАННЯ : ВУГЛЕВОДИ, ГЛЮКОЗА

З ХІМІЇ (11 КЛАС, вчитель ШЕВЧЕНКО А. М.)

 

Тема № 1-2. Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

Користуючись матеріалами підручника ( автор Ярошенко О.Г.)§ 9, 10 скласти конспект у робочому зошиті й вивчити його за таким планом.

 1. Типи хімічних реакцій (підручник с. 50).
 2. Необоротні реакції .
 3. Оборотні реакції – реакції , які одночасно відбуваються у протилежних напрямах: у напрямі прямої реакції (взаємодія вихідних речовин) і у напрямі зворотної реакції (взаємодія утворюваних продуктів реакції).
 4. Стан хімічної (динамічної) рівноваги — стан оборотних реакцій, під  +такому стані реакція може перебувати тривалий час).
 5. Принцип Ле Шательє – якщо на систему, що перебуває в хімічній рівновазі, вчинити зовнішній вплив, що порушує її, то рівновага зміщується в напрямку процесів, які протидіють цьому впливу і послаблюють  його.
 6. Вплив на зміщення хімічної рівноваги

А) концентрації

Б) тиску

В) температури

Г) каталізатора.

Виконати вправи 3-5 с. 54, 1-5 с.59.

 1. Складіть рівняння можливих необоротних хімічних реакцій між розбавленою сульфатною кислотою та:а) калій гідроксидом; б) фосфор(V)оксидом ; в) барій нітратом; г) міддю; д) цинком; е) ферум(ІІІ) оксидом.
 2. Чи відбудеться необоротна реакція між: а) калій нітратом і натрій гідроксидом;б ) кальцій гідроксидом і ортофосфатною кислотою?
 3. 3. До скорочених йонних рівнянь доберіть по одному прикладу молекулярних реакцій:

Al3+ + 3 OH  = Al(OH)3

2H+ + SO32- = H2O + SO2

3Ag+ + PO43- = Ag 3 PO4

 1. 4. Доберіть умови реакції, за яких можна змістити рівновагу оборотної реакції у напрямку прямої реакції:

СО2 (газ) + Н2 (газ) ↔ СО (газ) +Н2О (газ)            ∆Н  = — 41 кДж

А  підвищити температуру

Б  підвищити тиск

В  збільшити концентрацію чадного газу

Г  зменшити концентрацію чадного газу.

 

Тема № 4. Захист навчальних проектів.

Обрати тему і підготуватися до захисту навчального проекту (доповідь, презентація)

 

№ з/п Тема проекту Терміни проведення захисту Виконавець

(1-2 чол.)

1. Гальванічний елемент з картоплі, лимону 6.04- 11.04  
2. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх 6.04- 11.04

 

 
3. Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми 13.04-18.04  
4. Роль хімії у розв’язанні екологічних проблем, зумовлених військовими діями 13.04-18.04

 

 
5. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп 13.04-18.04

 

 
6. «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією 13.04-18.04

 

 
7. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води 13.04-18.04  
8. Роль хімії у створенні нових матеріалів у промисловості, військовій справі 20.04- 16.05  
9. Штучні алмази у техніці 20.04- 16.05  
10. Роль хімії у розвитку нових напрямів технологій 20.04- 16.05

 

 
11. Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми 20.04- 16.05

 

 
12. Роль хімії у розв’язанні енергетичної проблеми 20.04- 16.05

 

 
13. Роль хімії у розв’язанні продовольчої  проблем 20.04- 16.05

 

 
14. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості 20.04- 16.05

 

 
15. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті» 20.04- 16.05

 

 

 

 

ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

(ДЛЯ ЛІЦЕЇСТІВ, ЯКІ НЕ ПИСАЛИ КР № 2, ПИСЬМОВО В ЗОШИТІ ВИКОНАТИ ЦІ   ЗАВДАННЯ)

 1. Укажіть символ металічного елемента однієї з Хлором: А)  підгрупи;      Б) періоду.

А    Al            Б      Вr             В    S               Г   Mn                                 0,5б.

 1. Укажіть символ неметалічного елемента, атом якого на зовнішньому енергетичному рівні має 6 електронів.

А   О              Б   N                  В   Ca               Г   К                                   0,5б.

 1. 3. А)Біологічна роль, яка полягає …, належить йонам…

Б) Укажіть найпоширеніший елемент на Землі…

    В) Жорсткість води зумовлена  йонами…

Г) Визначте густину за повітрям таких газів: кисню,амоніаку.         0.5б.

 1. Укажіть, якому хімічному елементу належить електронна формула 1s2 2s22p63s2 3p5.

А   В               Б   Сl                В   N                 Г   Fe                                 1б.

 1. За наведеними схемами складіть рівняння та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у кожному.

Cr(OH)3 + Н24 → Cr2(SО4)3 + H2O                          P + O2 →  P2O5          1б.                          

 1. Розташуйте наведені формули за схемою генетичного зв’язку сполук Барію.

А  Ва(OH)2                Б   Вa3(РО4)2      В   ВаСО3         Г   ВаО                 1,5 б.

 1. Укажіть речовини, з якими взаємодіє аргентум нітрат і запишіть рівняння цих реакцій.

А   SО2         Б   ВаO             В КСl           Г   К3РО4                                   1б.

 1. Укажіть формулу речовини, за допомогою якої можна в розчині визначити йони СО32- та запишіть відповідне рівняння реакції в скороченому йонному вигляді.

А   ВaСl2          Б   НСl                   В    КОН          Г  АgNО3                   1б.

 1. За схемами перетворень складіть рівняння реакції: кальцій оксид → кальцій карбонат → кальцій хлорид → кальцій нітрат 2б.
 2. Задача. Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н. у.), утвореного внаслідок взаємодії натрій карбонату кількістю речовини 0,1 моль з розчином масою 400 г з масовою часткою фосфатної кислоти 9,8 %, якщо вихід від теоретично можливого становить  70 %?       3б.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З ХІМІЇ

 1. Тести ЗНО з хімії онлайн за минулі роки. s:// www. zno.osvita.ua
 2. Відповіді на ЗНО 2019 (відео) s://www.youtube.com/watch?v=99yljmbP7ag
 3. Лабораторні досліди з органічної хімії (відео)  s://www.youtube.com/watch?v=-4H7WXqFfA0
 4. ЗНО 2018 задачі розвязок s://www.youtube.com/watch?v=gbRoNBpJjoM

 

 

Завдання на самостійне опрацювання на період карантину

Біологія-екологія 11 клас.     (вчитель Алісова С.В.)

Тема №1.     §50.

Основні джерела антропічного забруднення  грунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони грунтів.

Завдання:  Прочитати, в робочому зошиті коротко відповісти на запитання  (письмово)    Стор.195 «Завдання для самоконтролю»

 

 

Тема №2. §51.  Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів .Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

Завдання:  Прочитати, в робочому зошиті коротко відповісти на запитання  (письмово)    Стор.199  «Завдання для самоконтролю»

 

Тема №3. §52.  Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України,міждержавні угоди.

Завдання:  Прочитати, в робочому зошиті коротко відповісти на запитання  (письмово)    Стор.203  «Завдання для самоконтролю»

 

Тема №4. §53.  Червона та Зелена книги України

Завдання:  Прочитати, в робочому зошиті коротко відповісти на запитання  (письмово)    Стор.207  «Завдання для самоконтролю»

 

УВАГА! За темами  №1-№4 буде контроль знань.

( самостійна робота з використанням конспекту. Без підручника)

………………………………………………………………………….

*****На окремому подвійному листочку із зошита  виконати практичну роботу.

Практична робота №3 . «Оцінка екологічного стану свого регіону.»

Підручник «Біологія-екологія» сторінка 206-207.

 

За приклад можна взяти регіон де Ви проживаєте або Київ, область.

 

Мій телефон є у вихователів.(Вайбер)

***ПРОЕКТ № 2.  Теми визначені.

Завдання для підготовки до ЗНО з біології.

 

 

Завдання з хімії для ліцеїстів 10-х класів на термін з 16.03 по 21.03. 2020 р.

Тема: Жири  як представники естерів

 

Актуалізація опорних знань

 

 1. Які речовини відносять до естерів (складних ефірів)? Відповідь шукайте в конспекті попередньої теми та на с.101 підручника.
 2. Яку назву мають реакції, в результаті яких утворюються естери? Відповідь шукайте в конспекті попередньої теми та на с.101 підручника.
 3. Напишіть рівняння реакцій між: а) метановою кислотою та пентан-1-олом; б) етановою кислотою та бутан-1-олом. Назвіть утворені естери за сучасною систематичною міжнародною номенклатурою. Чи є утворені естери ізомерами?
 4. Естери, які утворені одноосновними насиченими карбоновими кислотами, та одноосновні насичені карбонові кислоти можуть бути між собою ізомерами (структурні міжкласові ізомери), бо вони мають однаковий склад, тобто, одну загальну формулу (згадайте цю загальну формулу ). Напишіть напівструктурні формули двох-трьох одноосновних насичених карбонових кислот, які є ізомерами естерів з п.3, назвіть їх. Виконання завдань буде оцінюватись.
 5. Що вам відомо про естери у природі? Відповідь шукайте на с.103 підручника.
 6. 6. Передивіться відео-урок (10 хвилин) «Естери» //www.10minclass.com/video/702

 

Вивчення нового матеріалу (складіть конспект за планом)

 1. Реакції гідролізу естерів: а) прочитайте частину §18 з таким же підзаголовком на с.105;

б) випишіть у свій конспект рівняння кислотного гідролізу і лужного гідролізу естерів.

 1. Жири – природні естери, утворені трьохатомним спиртом гліцеролом (інші назви: пропан-1,2,3- триол, пропантриол, гліцерин; див §12, с.78) та здебільшого вищими карбоновими кислотами.

Гліцерол: СН2 (ОН)–СН (ОН)–СН2 (ОН)

Приклади вищих одноосновних насичених карбонових кислот:

а) пальмітинова кислота С15Н31–СООН;

б) маргаринова кислота С16Н33–СООН;

в) стеаринова кислота С17Н35–СООН.

 

Приклади вищих одноосновних ненасичених карбонових кислот:

а) олеїнова кислота С17Н33–СООН (один подвійний зв’язок в радикалі);

б) лінолева кислота С17Н31–СООН (два подвійних зв’язки в радикалі);

в) ліноленова кислота С17Н29–СООН (три подвійних зв’язки в радикалі).

 1. Перепишіть рівняння естерифікації з утворенням жиру у загальному вигляді (с.106).
 2. Перепишіть рівняння естерифікації з утворенням жиру тристеарату (с.105, інформаційна довідка).
 3. Класифікація жирів: тверді (містять залишки, вірніше, так звані ацили насичених карбонових кислот) і рідкі (містять ацили ненасичених карбонових кислот). Відмінність рослинних і тваринних жирів. Див. с.106-108.

N.b. Ацили – залишки оксигеновмісних кислот (тут – карбонових кислот), які утворюються в результаті відщеплення від їхніх молекул незаряджених гідроксильних груп в ході хімічних реакцій естерифікації, тобто, при взаємодії оксигеновмісних (тут – карбонових кислот) зі спиртами.

Передивіться відео-досліди: а) «Розчинність жирів у воді та органічних розчинниках» s://www.youtube.com/watch?v=sLHd9znDv8I б) «Доведення ненасиченого характеру рідких жирів»  s://www.youtube.com/watch?v=2xLEzPt3nDU

 1. Хімічні властивості жирів:

а) кислотний гідроліз (переписати рівняння реакції зі с.108);

б) лужний гідроліз (переписати рівняння реакції лужного гідролізу  зі с.108; переписати визначення – що таке мила зі с.108);

в) гідрування ненасичених жирів, тобто, приєднання водню до ненасичених вуглеводневих радикалів (переписати рівняння реакції зі с.109)

г) повне згорання жирів потребує багато кисню, при цьому утворюється карбон(ІV) оксид (вуглекислий газ) і гідроген оксид (вода); реакції дуже екзотермічні (самостійно напишіть рівняння реакції повного згорання жиру трипальмітину).

Передивіться відео-урок «Жири» (10 хвилин) //www.10minclass.com/video/699 .

Прочитайте §18, вивчить матеріал цього параграфу, виконайте письмово завдання на с.111 під червоною стрічкою, усно дайте відповіді на питання на с.111 під блакитною стрічкою. Виконання завдань буде оцінюватись.