ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Завдання на зимові канікули (середній і достатній  рівень)

для ліцеїстів 10 класу

  1. Написати всі можливі рівняння реакцій, які проходять між :

а) хлоридною кислотою,

б) сульфатною кислотою,

в) фосфатною кислотою,

г) амоніаком                                        і такими речовинами:                                                                                                         *1) натрій гідроксид

2) кальцій гідроксид

*3) ферум(III) оксид

4) алюміній гідроксид

5) кальцій гідрогенсульфат

6) літій оксид

7) силіцій(IV) оксид

9) барій сульфід

10) силікатна кислота

11) калій  силікат

12) літій сульфіт.

Рівняння позначені * запишіть в йонному повному і скороченомувигляді.

 

2.Записати рівняння реакцій між:

а) хлоридною кислотою

б) сульфатною кислотою (розбавленою)

в) фосфатною кислотою

і металами: літієм, магнієм, алюмінієм.

 

3.Задачі.

№ 1. Плюмбум(II) азид, що використовується як ВР (вибухова речовина) ініціюючої дії, під час вибуху розкладається за таким рівнянням: Pb(N3)2 → Pb + 3 N2↑.

Розрахуйте об‘єм азоту (н.у.), який утвориться під час вибуху капсуля-детонатора, що містить 0,582 г плюмбум(II) азиду.

№ 2. Під час війни в Перській затоці (1991р.) іракська армія підірвала і підпалила 700 потужних нафтових свердловин. Фонтани полум’я висотою до 100 метрів щодня викидали 50 тис. тонн сульфур(IV) оксиду (сірчистого газу). Визначте масу сульфатної кислоти, яка утворилась в атмосфері в результаті техногенного впливу, якщо даний процес описується рівнянням:

2SO2 + O2 + 2H2O = 2H2SO4.

№ 3. Які маси і які об‘єми водню і азоту (н.у.) необхідні  для одержання 510 гаміаку?

№ 4. Яка маса солі утвориться при взаємодії 672 л карбон(IV) оксиду (н.у.) з надлишком натрій гідроксиду?

№ 5. Який об‘єм амоніаку (н.у.) виділиться при дії на 4 моль амоній фосфату розчином натрій гідроксиду, якщо вихід від теоретично можливого становить 70 %?

№ 6. Яку масу розчину амоніаку з масовою часткою його 2%, що використовують для дегазації обмундирування зараженого зарином, зоманом, табуном, можна отримати при розкладі 19,2 кг амоній карбонату, якщо практичний вихід становить 70%?

 

  1. Здійснити перетворення за такими схемами:

1) кисень ® фосфор(V) оксид ®барій ортофосфат;

2) сірка ®сульфур(IV) оксид ®сульфур(VI) оксид ® калій сульфат ® барій сульфат;

1) азот ® амоніак ® амоній гідроксид ® амоній сульфат ® амоніак ® нітроген(II) оксид ® нітроген(IV) оксид ® нітратна кислота ® барій нітрат.