Неділя, 24 Вересня, 2023

Коригування ТО «Цитологія» 10 клас

Корекція ТО «Цитологія»   10 клас

 

 .§16-§30 ( конспекти  уроків.)

 

Розділ  « Будова і функції  клітини.»

 1. Що таке цитологія?
 2. Історія вивчення клітини.
 3. Що називають прокаріотами, еукаріотами?
 4. Охарактеризувати будову і функції органел:

а) одномембранних;

б) двомембранних;

в) немембранних.

 1. Вказати будову і роль ядра в клітині.
 2. Вказати роль цитоплазми в клітині. Хімічний склад, фіз.стан.

7.Вказати  будову і роль клітинних мембран.

 1. Намалювати схему будови еукаріотичної клітини
 2. Намалювати схему- форми життя.

Дати визначення понять: цитологія, еукаріоти, прокаріоти, клітинна стінка, глікокалікс, плазмалема, екзоцитоз, ендоцитоз, фагоцитоз, піноцитоз,плазмоліз,деплазмоліз,ядро, хроматин,каріоплазма,цитоплазма

 

Розділ  «Обмін речовини та перетворення енергії в організмі»

 1. I. «Будова АТФ. Синтез АТФ.»

Дати визначення понять :

 1. Пластичний обмін (асиміляція),енергетичний обмін (дисиміляція).
 2. Автотрофи, гетеротрофи.
 3. Будова АТФ, біологічна роль, реакція енергозабезпечення.
 4. Назвати етапи синтезу АТФ. Де відбувається ?Результат.
 5. II. «Біосинтез білка».

1.Дати визначення понять :

Ген, генетичний код, стоп – кодон, матричний синтез, транскрипція,

Трансляція, дозрівання.

2.Визначити роль в біосинтезі білка таких сполук : ДНК, і-РНК, т-РНК,             рибосоми.

3.Назвати етапи синтезу білка. Де відбувається ?Результат.

III. «Фотосинтез. Хемосинтез»

 1. Дати визначення процесу хемосинтезу. Вказати хто відкрив, де відбувається?
 2. Дати визначення процесу фотосинтезу. Вказати хто відкрив, де відбувається?
 3. Назвати фази фотосинтезу, де відбуваються, їх значення.
 4. Написати рівняння реакції фотосинтезу.
 5. Визначити планетарне значення фотосинтезу.

 

БІОЛОГІЯ

 

Самостійна робота з підручником §34-§35.      11 клас.

 

РОЗДІЛ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 

Опанувавши цей розділ учні дізнаються про:

 • Основні еволюційні гіпотези.
 • Елементарну одиницю, фактори та середовище еволюції.
 • Біологічну концепцію виду.
 • Особливості сучасного стану розвитку еволюційних поглядів.
 • Синтетичну гіпотезу еволюції.

 

Тема : Основи еволюційного вчення. Додарвінівський період розвитку біології.

§34

 

 1. З §34, стор.202 виписати визначення : еволюція, еволюційне вчення, креаціонізм.
 2. Опрацювати розділ § підручника “Еволюційна гіпотеза Ж.- Б.Ламарка”

Виписати в зошит :

 • Визначення поняття: еволюція, градація
 • Рушійні сили еволюції.
 1. Дати відповідь на питання, користуючись матеріалом §34:

“Чому в сучасній біосфері існують види різних рівнів ускладнення організації?”( за Ламарком, за Дарвіном )

 

 1. Використовуючи знання з курсу зоології (черви-паразити), наведіть докази проти теорії Ж-Б.Ламарка про “вроджене прагнення організмів до прогресу”.

 

 1. Заповніть таблицю: Порівняльна характеристика поняття “вид” в додарвінівський період:

 

 

Вчені Визначення поняття “вид” Походження виду
К.Лінней(1707-1778р.р.) 
Ж-Б.Ламарк(1744-1829р.р.) 

Біологія

Самостійна робота з підручником §34-§35.      11 клас

Тема : Основні положення еволюційної гіпотези Чарльза Дарвіна.

 • 35.

 

До уроку пропонується зробити повідомлення :

 • “Біографія Ч.Дарвіна”.
 • “Значення подорожі Ч.Дарвіна на кораблі “Бігл”для становлення світогляду Ч.Дарвіна”.
 1. Виписати з §35 назви основних робіт Ч.Дарвіна.
 2. Виписати з підручника, стор.208 :
 • визначення поняття еволюція ;
 • рушійні сили еволюції по Дарвіну.
 1. Заповнити таблицю “Порівняльна характеристика форм мінливості”

 

№№пп Форми мінливості Визначенн. Генетична характеристика Приклади Значення для еволюції
1. Спадкова 
2. Неспадкова

 

 1. Опрацьовуючи §35, стор.209, виписати визначення поняття боротьба за існування.
 2. Згадайте відомі вам приклади боротьби за існування в природі.

 

 1. Заповніть таблицю “Порівняльна характеристика форм боротьби за існування”.

 

№№пп Форми боротьби за існування Визначенн. Приклади Причини виникненн. Значення для еволюції
1. Внутрішньови-дова
2. Міжвидова
3. З умовами дов-кілля

 

 1. Прочитати §35, стор.208-210. Виписати визначення понять : природний добір, штучний добір, статевий добір .