Теми презентацій і рефератів, план розкриття тем (11 клас)

 1. Полімери (§33). Будова полімерів, їх загальні властивості. Пластмаси, їх склад (діаграма або схема). Поліетилен, поліпропілен, полістирен, тефлон, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли, їх склад, будова, особливості властивостей та застосування в господарстві і військовій справі.
 2. Каучук, (§34) історія відкриття та застосування натурального каучуку, його склад і будова. Вулканізація. Гума. Ебоніт. Синтетичні каучуки. Реакція Лєбєдєва. Найпоширеніші марки каучуків, особливості їх складу властивостей і застосування в господарстві, військовій справі (маса гумових виробів у військовій техніці.
 3. Волокна, (§35)їх класифікація (таблиця або схема). Натуральні волокна, їх склад, будова (формули). Походження волокон, приклади. Штучні волокна (приклади), їх властивості, одержання. Синтетичні волокна, їх види, особливості їх складу властивостей. Композити на основі волокон. Застосування волокон і волокнистих матеріалів у господарстві, військовій справі.
 4. Матеріали. Види матеріалів (схема). Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Композиційні матеріали (визначення, приклади). Наноматеріали. Найважливіші хімічні виробництва матеріалів в Україні. Матеріали для захисту у військовій справі. (Навчальний посібник Шевченко А .М. «Хімія у військовій справі» С. 68-75).
 5. Роль хімії у розв’язуванні сировинної проблеми: пошук, добування і переробка нових видів сировини; безвідходні виробництва:відходи – це теж сировини; регенерація – повторне використання сировини (підручник С.193).
 6. 6. Роль хімії у розв’язуванні енергетичної проблеми. (Навчальний посібник Шевченко А .М. «Хімія у військовій справі», С. 49-52, підручник С.131)
 7. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми. (Мінеральні добрива, засоби захисту рослин, хімічні процеси, що лежать в основі переробки харчової сировини. Маргарини. Харчові добавки.)
 8. Хімія та екологія. Військова екологія. (Навчальний посібник ШевченкоА.М. «Хімія у військовій справі» С. 40, 60-61, 14 (задача2).
 9. Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Негативний вплив СМЗ на здоров’я.
 10. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини. Роль хімії у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІДу та інших захворювань.
 11. Планетарна роль хімічних процесів.

 

*За основу взяти матеріали підручника, навчального посібника, доповнивши їх літературними та інтернет-джерелами.