ЗВІТ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ РОБОТУ ВЧИТЕЛІВ ПІДКОМІСІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ