ЛИЖНА ПІДГОТОВКА ЛІЦЕЇСТІВ КВЛ

Практичні заняття є основним видом навчальних занять, а лижна підготовка важлива в контексті виконання бойових завдань: для ведення бойових дій у гірській місцевості, для здійснення спеціальних завдань та швидкого пересування підрозділу по снігу при виконанні протидиверсійної діяльності.

Учителі методичної підкомісії з фізичної підготовки ліцею навчають майбутніх офіцерів основ лижної підготовки. Для цього керівництво ліцею створило належні умови, оновивши лижну базу сучасними пластиковими лижами. Ліцеїсти відповідально ставляться до опанування техніки пересування на лижах, усвідомлюючи, що загальна фізична підготовка військовослужбовців спрямована на досягнення оптимального рівня розвитку загальних фізичних якостей для подальшого успішного засвоєння спеціальних фізичних якостей і військово-прикладних навичок, покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я шляхом систематичного виконання вправ.