Вівторок, 3 Жовтня, 2023

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО ТА ДПА

О.Д Бойко  Історія України. 2005 р.

 3-тє видання посібника, який здобув неабияку популярність. У ньому приваблює компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність. Використовується для підготовки до ЗНО.


О.М Уривалкін     Довідник з історії України. 2009 р.

Довідник підготовлений відповідно до програм з історії України для ЗОШ, ліцеїв, гімназій і  коледжів  та зовнішнього незалежного тестування. Для створення використано відомості з численних історичних джерел, розробки вітчизняної і зарубіжної історіографії, сучасні дослідження.


А.Г Слюсаренко, І.В Гусєв.  Новітня історія України. (1900-2000 р.р)

Висвітлено питання формування української національної ідеї. Розглянуто питання утворення національних політичних партій, участь України в першій світовій війні, українську національно-демократичну революцію та її наслідки. Розглянуто після проголошення та утвердження державної незалежності України. Викладено проблеми, пов’язані з періодом радянсько – більшовицької доби.


В.К Губарев. Довідник школяра і студента. Всесвітня історія. 2007р.

  Пропонований довідник є незамінним посібником для учнів ЗОШ, ліцеїв, студентів та викладачів і всіх хто цікавиться історією. Читач має можливість познайомитися з основними історичними термінами, подіями, явищами, біографіями діячів світової історії.


О.М Авраменко. Українська мова та література. 2017 р. ч.1

Довідник, завдання в тестовій формі. Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.


О.А Росінська. Українська мова. Довідник школяра.

Лаконічний, системний виклад матеріалу, наявність різноманітних ілюстративних прикладів до найбільш складних правил української граматики. Книга бде корисна всім, хто бажає удосконалити свою грамотність.


О.Д Пономарів, В.В Різун. Сучасна українська мова.

У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української мови. Містить опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень.


В.Г Дончика. Історія української літератури XX ст.

З особливою досконалістю аналізується  українська література 20-х років, творчість раніше заборонених і замовчуваних письменників. Підготовлений в Інституті літератури ім. Т.Г Шевченка.


Р.Г Гром’як.  Літературознавчий словник – довідник.

  У словнику – довіднику розкрито зміст літературознавчих, лінгвістичних, психологічних понять, які характеризують  специфіку художньої, її функціонування у суспільстві.


Скрипник Т.В. Математика 9 -11 класів. Довідник школяра і студента.

У книзі вміщено усі розділи геометрії і алгебри, дані основи диференціального й інтегрального числення, а також початкові відомості з теорії імовірності і математичної статистики.


М.І Сканаві. Збірник задач з математики. Для вступників до вузів.

Збірник містить понад 5000 тис. задач з відповідями, цей масив задач охоплює всі розділи програми з математики. Закріплення навичок додасть Вам впевненості на вступних іспитах і при подальшому навчанні у вузі.


М.Є Кучеренко, П.Г Балан. Біологія . Довідник для абітурієнтів.

Мета довідника – допомогти абітурієнтам ефективно і якісно підготуватися до фахового іспиту з біології, дати необхідний обсяг знань, який відповідає вимогам чинної програми з біології.


Т.Л Заведея Біологія. Довідник Школяра і студента

До книжки ввійшли довідкові матеріали з усіх галузей біології – ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини, загальної біології, екології. За допомогою книги учні зможуть підготуватись до уроку, лабораторної та контрольної роботи, заліку, іспиту.


М.Є Кузьменко Хімія.  2400 задач для школярів та абітурієнтів.

Задачі складено з усіх основних розділів шкільної програми, а також найважливіших аспектів програм з хімії провідних вищих навчальних закладів України. До всіх задач подано відповіді або вказівки до розв’язання, а до 300 типових та екзаменаційних задач наведено детальні розв’язання.


С.А Шаповалов   Хімія. Довідник старшокласника та абітурієнта.

Книга містить теоретичний матеріал , приклади розв’язування задач, відомості про уживані в наш час хімічні терміни і назви. Стане у нагоді для тих хто хоче вдало підготуватись до уроку або тематичної атестації.


Крижановський В.Г Фізика. Довідник школяра і студента.

Довідник охоплює основні розділи фізики згідно зі шкільною програмою. На його сторінках ви знайдете вичерпну довідкову інформацію з будь – якого питання.