АНГЛІЙСЬКА МОВА

Вивчення англійської мови має ключове значення для військовослужбовців у світі глобальних викликів. Навички англійської сприяють збільшенню ефективності комунікації з партнерами, підвищують можливості участі в міжнародних місіях та роблять можливим доступ до сучасних технологій та наукової інформації. Це важливий елемент сучасного військового виховання, який сприяє зміцненню позицій та розвитку військової дипломатії.

Для ліцеїстів військового ліцею вивчення англійської мови набуває додаткового вагомого змісту. Високі знання цієї мови розширюють можливості взаємодії з міжнародними партнерами в майбутній професії та сприяють глибшому розумінню сучасних військових стратегій. Англійська мова відкриває доступ до найновіших наукових досліджень та технологічних інновацій, що надає військовослужбовцям конкурентну перевагу в сучасному світі. У навчально-оздоровчому комплексі вивченню англійської мови приділяється особливе значення. Ліцеїсти мають спеціалізовані класи, обладнані лінгафонними системами, активно розвивають навички говоріння, слухання, читання та письма. На уроках англійської мови ми акцентуємо практичний підхід, спрямований на розвиток всіх навичок. Ми вдосконалюємо навички усної комунікації, включаючи військову тематику. У нашому навчанні використовуються симуляції ситуацій для тренування в реальних умовах.
Розвиваємо навички аудіювання та читання з фокусом на текстах з військової сфери. Використовуючи інтерактивні методи, стимулюємо аналітичне мислення та прийняття обґрунтованих рішень в реальних ситуаціях.

Кожен ліцеїст має змогу пройти тестування за стандартами STANAG (Standartization Agreement, Стандарт НАТО) – міжнародний договір, що діє в країнах НАТО та країнах-партнерах. Одна із численних угод цього договору, а саме STANAG 6001, стосується певних стандартів володіння іноземною мовою для військовослужбовців. В Навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна ліцеїсти проходять внутрішній відбір складання тестування, після якого найкращі з рейтингу складають тестування за стандартами STANAG 6001 та отримують сертифікати!
Успішна здача іспиту свідчить про те, що ліцеїсти можуть спілкуватися іноземною мовою на рівні, достатньому для іншомовного спілкування у певних галузях. Основним методом навчання на уроках є комунікативний метод.

Предметні тижні з англійської мови дають можливість розкрити власні інтелектуальні та творчі здібності ліцеїстів,проявити себе в різних ситуаціях та ролях, дізнатися багато цікавого та корисного, зацікавитися предметом та усвідомлено вивчати предмет. Предметні тижні мають велике виховне та розвиваюче значення, підвищують інтерес до мови, рівня володіння нею як інструментом та засобом спілкування.

Проведено мовне тестування ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна

Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її знання не є розкішшю. Її вивчають скрізь: у школах, в університетах, на курсах, і  наш ліцей не є винятком у цьому процесі. Будь-яка освічена людина просто зобов’язана володіти англійською мовою, оскільки саме вона є ключем до подальшої самоосвіти та самовдосконалення.

Саме цим принципом користувалися наші ліцеїсти, беручи участь у мовному тестуванні за стандартом НАТО STANAG 6001 на базі Навчально-наукового центру іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана Черняховського: Завіруха Кирило ( 4 рота 2 взвод), Кияниця Денис ( 4 рота 2 взвод), Дергаусов Олексій ( 4 рота 4 взвод), Череп Денис ( 5 рота 2 взвод), Веснянко Михайло ( 5 рота 4 взвод), Ференець Іван (5 рота 4 взвод), Волощук Антон (5 рота 4 взвод), Рижкін Ярослав ( 6 рота 4 взвод) та Покрова Михайло (6 рота 1 взвод).

Зазначене  тестування передбачало 4 види мовленнєвої діяльності: письмо, аудіювання,читання й говоріння. З усіма цими аспектами ліцеїсти  успішно впоралися та продемонстрували відмінний запас здобутих теоретичних знань та практичних навичок у галузі англійської мови.

Вважаємо, що досягнення наших хлопців – це вже значний внесок у їх успішне майбутнє. Побажаємо їм подальших досягнень і підкорення нових вершин!

Проведено мовне тестування ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна

Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її знання не є розкішшю. Її вивчають скрізь: у школах, в університетах, на курсах, і  наш ліцей не є винятком у цьому процесі. Будь-яка освічена людина просто зобов’язана володіти англійською мовою, оскільки саме вона є ключем до подальшої самоосвіти та самовдосконалення.

Саме цим принципом користувалися наші ліцеїсти, беручи участь у мовному тестуванні за стандартом НАТО STANAG 6001 на базі Навчально-наукового центру іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана Черняховського: Завіруха Кирило ( 4 рота 2 взвод), Кияниця Денис ( 4 рота 2 взвод), Дергаусов Олексій ( 4 рота 4 взвод), Череп Денис ( 5 рота 2 взвод), Веснянко Михайло ( 5 рота 4 взвод), Ференець Іван (5 рота 4 взвод), Волощук Антон (5 рота 4 взвод), Рижкін Ярослав ( 6 рота 4 взвод) та Покрова Михайло (6 рота 1 взвод).

Зазначене  тестування передбачало 4 види мовленнєвої діяльності: письмо, аудіювання,читання й говоріння. З усіма цими аспектами ліцеїсти  успішно впоралися та продемонстрували відмінний запас здобутих теоретичних знань та практичних навичок у галузі англійської мови.

Вважаємо, що досягнення наших хлопців – це вже значний внесок у їх успішне майбутнє. Побажаємо їм подальших досягнень і підкорення нових вершин!


ЛІЦЕЇСТИ НОК КВЛ ВИВЧАЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ДИСТАНЦІЙНО

У зв’язку з оголошеним карантином ліцеїсти Навчально-оздоровчого комплексу вивчають англійську мову дистанційно. Вчителі спілкуються с ліцеїстами в телефонному режимі, а також використовуючи Viber та електронну пошту. Для повторення, вивчення та опрацювання матеріалу, а також для виконання домашніх завдань ліцеїстам пропонуються посилання на YouTube та інші сайти, за допомогою яких можна самостійно вивчати англійську мову:
https://www.eslfast.com
https://www.englishclass101.com
https://www.esl-lab.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
https://www.ezslang.com/
https://www.repeatafterus.com/
https://www.talkzone.com/
Для перевірки вчителем виконання завдань ліцеїсти не лише відсилають опрацьовані вправи, а ще й проходять тестові завдання, які вчителі обирають (або самостійно створюють) для них. Одним з ресурсів для такого виду контролю є сайт naurok.com.ua.

ВПРОВОДЖЕННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НОК КВЛ

10 БЕЗКОШТОВНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НАВЧАЛЬНО – ОЗДОРОВЧОМУ КОМПЛЕКСІ

ПЕРЕЛІК РЕЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЛІЦЕЇСТАМИ У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ПОРАДИ ЛІЦЕЇСТАМ НАВЧАЛЬНО – ОЗДОРОВЧОМУ КОМПЛЕКСУ ЩОДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Необхідно знати у 9 класі

Словник 8 клас

Словник 9 клас

Вивчення Англійської мови

Порада ліцеїсту

Програма вивчення англійської мови 100 levels