Бібліотека

Завідувач бібліотеки
працівник Збройних Сил України 
ДМИТРУК Олена Миколаївна.

Бібліотека Київського військового ліцею є основним підрозділом ліцею, який здійснює забезпечення документально-інформаційними ресурсами освітній процес у КВЛ.

Діяльність бібліотеки Київського військового ліцею імені Івана Богуна спрямована на сприяння у забезпеченні інформаційних потреб усього особового складу ліцею згідно  особливостей конкретного навчального закладу та навчальних програм визначених Міністерством освіти України.

Історія бібліотеки починається з 1947 року  коли  Київське суворовське військове училище було  переведене із Чугуєва до Києва і бібліотечний фонд  ХСВУ став початком формування бібліотечного фонду  Київського військового ліцею

За вісімдесяти річну історію свого існування з розвитком та змінами у  військовому закладі, змінювалась і бібліотека.

З 2015 року бібліотеку очолює працівник Збройних Сил України  ДМИТРУК Олена Миколаївна. 

Бібліотека Київського військового ліцею імені Івана Богуна налічує 75235 примірників загального фонду бібліотечних документів.

       Основний  бібліотечний фонд  – 47856 примірників : художня література, додаткова література з історії, військової справи, природничих наук та довідникова література.

       Фонд підручників та навчально – методичних посібників –  25408 примірників .

Завдання бібліотеки

  • створення комфортного середовища для самоосвіти ліцеїстів   у позаурочний час.
  • надання допомоги у підготовці до НМТ;
  • забезпечення навчально-виховного процесу потрібною інформацією шляхом  бібліографічного й інформаційного обслуговування ліцеїстів та педагогів ліцею;
  • формування навичок у ліцеїстів інформаційної культури та культури читання;
  • прищеплювання любові до книжки з метою того, щоб читання стало внутрішньою потребою ліцеїста;
  • проведення бібліографічних оглядів нових надходжень, з метою інформування всього особового складу про склад бібліотечного фонду;
  • освоєння комп’ютерних технологій та впровадження їх у роботу бібліотеки.

       

Основна функція бібліотеки – забезпечення ліцеїстів, вчителів необхідною інформацією, наданням доступу до інформації, знань, ідей, засобами використання бібліотечно – інформаційних ресурсів на різних носіях, як на традиційних друкованих( книжковий фонд, фонд періодичних видань, брошур) так і на нетрадиційних  ( електронних, мережа Інтернет) і все це в комплексі передбачає реалізацію традиційної бібліотеки у ліцейний  бібліотечно- інформаційний центр.

Комп’ютерна техніка, яка встановлена в бібліотеці активно використовується ліцеїстами та вчителями для покращення реалізації запланованих завдань.

Надавання сервісних послуг: відправлення та приймання повідомлень електронною поштою, користування послугами Internet,  запис інформації на електронні носії, друк на принтері, комп’ютерний переклад тексту, сканування, копіювання, вихід для Skype.

        

Сучасний інформаційний ресурс бібліотеки, медійні та мультимедійн технології дають можливість використовувати її базу та територію для проведення відкритих уроків, семінарів, зустрічі із поетами, письменниками, волонтерами та громадськими діячами, круглих столів, конференцій, прослуховувати виразне читання поезій та перегляд фільмів екранізованих за сюжетом того чи іншого програмного твору з української та зарубіжної літератури.

      

Пріоритетним завданням у роботі бібліотеки є також створення комфортних умов для вивчення англійської мови та підготовки до НМТ у позаурочний час. З такою метою в бібліотеці ліцею функціонує два зали : читацька – 10 комп’ютерних місць та 64 робочих місця та комп’ютерна – 10 робочих місць, із сучасною комп’ютерною технікою та всім необхідним для самоосвіти ліцеїстів.

     

Бібліотека ліцею на сьогодні має: 15 комп’ютерів,  23 нетбуки, 2 принтери, екран з мультимедійним проектором, рідкокристалічний телевізор, 2 точки доступу wi-fi, навушники для аудіювання.  

       

   

        Оновлення навчальних посібників відбувається кожні п’ять років.  Підручниками ліцей забезпечує РУО від МОУ м. Києва.

Підручниками ліцей забезпечений на 100%, наявна також профільна література для вчителів.

У зв’язку з новою навчальною програмою, затвердженою МОН України, було закуплено хрестоматії з української та світової літератури для 10-го та 11-го класів.

      

Штат бібліотеки налічує 3 працівники.

Реалізація напрямків роботи бібліотеки

Укладання меморандуму про співпрацю між Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого та бібліотекою Київського військового ліцею для взаємної співпраці та розвитку бібліотечної справи, науки, культури та освіти, підвищенню культурної та бібліотечної діяльності.

Популяризація використання інформаційного ресурсу та матеріально-технічної бази бібліотеки для організації відкритих уроків та виховних заходів вчителями ліцею.

Надання допомоги у підготовці до НМТ.

Активна участь бібліотеки у процесі військово-патріотичного виховання.
Проведенння виховних заходів на військову тематику.

З метою популяризації нової літератури в бібліотеці проводяться бібліографічні огляди нових надходжень різнопланової тематики. 

Зустрічі з письменниками, поетами, громадськими діячами, військовослужбовцями, учасниками бойових дій, які презентують та дарують свої книги ліцеїстам та бібліотеці ліцею.