НОК КВЛ

НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС КВЛ ІМ. І. БОГУНА  ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею імені Івана Богуна є загальноосвітнім навчальним закладом ІІ ступеня
і забезпечує надання ліцеїстам 8 – 9 класів базової загальної середньої освіти.

У ліцеї забезпечується військово-професійна спрямованість навчання та допрофесійна підготовка, що передбачає виховання готовності юнаків до військової служби.

Юридична адреса НОК: 08154 Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 103.

Навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею ім. Івана Богуна відкрито у 1998 році на базі дитячого санаторію Міністерства оборони України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.1998 року №764.

Основні завдання ліцею:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з активною громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, а також створення умов для оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру тощо;

створення умов для здобуття вихованцями базової загальної середньої освіти в межах обсягу відповідно до  державних стандартів загальної середньої освіти;

забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування, можливостей здобуття ліцеїстами первинних військових знань та навичок, необхідних для подальшого їх вступу до ВВНЗ;

виховання ліцеїстів у дусі відданого служіння Українському народові, любові до військової служби та свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера;

надання можливості ліцеїстам виховуватися фізично здоровими,  загартованими, спроможними долати труднощі військової служби.

Організаційно-штатна структура військового ліцею відповідає меті функціонування та основним завданням, які покладені на нього, і дозволяє з широким використанням педагогічного потенціалу організувати підготовку ліцеїстів за програмою загальноосвітнього навчального закладу з військово-професійною спрямованістю, поглибленою допризовною та посиленою фізичною підготовкою.

Станом на 20 травня 2020 року в ліцеї навчається 252 ліцеїсти.

У 2020 році розпочато набір на навчання дівчат-ліцеїсток на загальних умовах вступу.

ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ:

Навчальний процес в навчально – оздоровчому комплексі забезпечують:

19 вчителів, із них:

15 штатних вчителів та 4 вчителя з погодинною оплатою праці:

повну вищу освіту мають 100% вчителів;

кваліфікаційну категорію:

спеціаліст вищої категорії  – 15 вчителів;

спеціаліст І категорії – 2 вчителя;

спеціаліст ІІ категорії – 1 вчителя;

спеціаліст – 1 вчитель;

педагогічні звання:

старший вчитель – 7 вчителів;

педагогічні звання вчитель-методист – 2 вчителя.

Освітньо-кваліфікаційний рівень вчителів ліцею дозволяє якісно і в повному обсязі виконувати завдання по наданню ліцеїстам освіти в межах Державного освітнього стандарту.

Особовий склад ліцеїстів приймає їжу в двох обідніх залах по 130 посадочних місць, третій зал в резерві.

У рамках військово-патріотичного виховання молоді, особовий склад ліцею приймає участь у тематичних заходах, екскурсіях, змаганнях, конкурсах та фестивалях.