Домашні завдання

                                                            

Запитання для самоконтролю для ліцеїстів 11 класу

11 КЛАС

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ НА ОСІННІ КАНІКУЛИ З  ХІМІЇ (11 клас)

 

ТЕМИ ПОШУКОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ПЛАН РОЗКРИТТЯ ТЕМ

 

(доповісти (до 5 хв), використовуючи презентації, відеоролики)

  1. Природний і супутній газ. Склад (діаграма). Поклади в світі. Місцезнаходження родовищ в Україні (карта). Добування, транспортування, одержання у процесі переробки хімічних речовин, які застосовуються у промисловості, побуті, військовій справі (§13 підручника + додаткова літ-ра + джерела Інтернет).
  2. Підземна газифікація кам’яного вугілля. Винахід Нобелівського лауреата (1931р.) Фрідріха Бергіуса (1911р.), який дав можливість задовольнити  потреби Німеччини в авіаційному бензині у роки Другої світової війни. Хімізм процесу, де і коли застосовували. Перспективи впровадження, склад і використання продуктів підземної газифікації (додаткова літ-ра + джерела Інтернет).
  3. Сланцевий газ. Склад, світова практика добування і застосування; поклади в Україні (Олевське родовище на Львівщині та Юзівське на сході Харківщини і півночі Донеччини – карта); способи добування; стан видобутку сланцевого газу на сьогодні в Україні і світі; екологічні небезпеки, які виникають під час видобутку сланцевого газу: ставлення до видобутку сланцевого газу в Європі, світі, Україні (додаткова літра + джерела Інтернет).
  4. Нафта. Склад (діаграма), запаси в Україні, місцезнаходження родовищ (карта), добування, транспортування, первинна переробка (перегонка) і вторинна переробка (крекінг), одержання різних цінних хімічних продуктів (яких?), застосування. Потреба військової техніки у нафтопродуктах.  (§14 підручника + додаткова літ-ра + джерела Інтернет).
  5. Детонаційна стійкість бензинів. Використання ПММ військовою технікою (§14 підручника + додаткова літ-ра + джерела Інтернет).
  6. Нафта – стратегічна сировина. Використання нафти і нафтопродуктів у військовій справі в історичному аспекті («грецький вогонь», запалювальні суміші, вогневі перешкоди, газомети, напалми тощо). Роль нафти у вирішенні енергетичної і сировинної проблем. Війни «за нафту» (додаткова літра + джерела Інтернет).
  7. Коксування кам’яного вугілля. Місцезнаходження коксохімічних комбінатів в Україні. Застосування продуктів коксування (в т.ч. у військовій справі). Забруднення довкілля та шляхи вирішення екологічних проблем (§15 підручника додаткова літ-ра + джерела Інтернет). Вплив військових дій на коксохімічну промисловість Донбасу 2014-17 рр.

Викладач Шевченко А.М.